PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI

ředitel školy

  Mgr. Zdeněk Jelínek

 jelinek.z(at)cihelni.cz

zástupkyně ředitele

  Mgr. Marcela Kraslová

 kraslova.m(at)cihelni.cz

TU 1.A

  Mgr. Kateřina Bernatíková

 bernatikova.k(at)cihelni.cz

TU 1.B

 Mgr. Viera Dobrovolná

 dobrovolna.v(at)cihelni.cz

TU 2.A

  Mgr. Eva Haklová

 haklova.e(at)cihelni.cz

TU 2.B

   Mgr. Barbora Rzymanová

 rzymanova.b(at)cihelni.cz

TU 2.C

  Mgr. Gražyna Porošin

porosin.g(at)cihelni.cz

TU 3.A

Mgr. Martin Foltýn

 foltyn.m(at)cihelni.cz

TU 3.B

  Mgr. Zuzana Navrátilová

navratilova.z(at)cihelni.cz

TU 4.A

  Mgr. Lenka Trzaskaliková

  trzaskalikova.l(at)cihelni.cz

TU 4.B

 Mgr. Naděžda Čížkovská

  cizkovska.n(at)cihelni.cz

TU 4.C

 Mgr. Markéta Blahutová

 blahutova.m(at)cihelni.cz

TU 5.A

  Mgr. Stanislava Sachová

sachova.s(at)cihelni.cz

TU 5.B

  Bc. Elis Raptopulu

raptopulu.e(at)cihelni.cz

TU 6.A

  Mgr. Petra Bartošová

bartosova.p(at)cihelni.cz

TU 6.B

Ing. Erika Heckelová

  heckelova.e(at)cihelni.cz

TU 6.C

  Mgr. Ludmila Tvrdoňová

 tvrdonova.l(at)cihelni.cz

TU 7.A

  Mgr. Veronika Danihlíková

danihlikova.v(at)cihelni.cz

TU 7.B

  Mgr. Petr Sikora

 sikora.p(at)cihelni.cz

TU 8.A

  Mgr. Lukáš Prokeš

 prokes.l(at)cihelni.cz

TU 8.B

 Mgr. Miroslav Kantor

 kantor.m(at)cihelni.cz

TU 9.A

 Mgr. David Badura

 badura.d(at)cihelni.cz

TU 9.B

  Mgr. Jarmila Kučerová

 kucerova.j(at)cihelni.cz

výchovný poradce

  Mgr. Iva Mrózková

 mrozkova.i(at)cihelni.cz

metodik prevence

  Mgr. Andrea Fránová

 franova.a(at)cihelni.cz

speciální pedagog

  Mgr. Radim Štefek

 stefek.r(at)cihelni.cz

učitel 2.st

  Ing. Olga Jánská

 janska.o(at)cihelni.cz

učitel 2.st

  Ing. Miroslav Mitašik

 mitasik.m(at)cihelni.cz

učitel 2.st

  Mgr. Jana Girgošková

 girgoskova.j(at)cihelni.cz

 učitel 2.st   Mgr. Zdenka Schenková   schenkova.z(at)cihelni.cz

učitel 2.st

  Mgr. Nataša Dziadziová

 dziadziova.n(at)cihelni.cz

učitel 1.st   Bc. Ivona Fridrichová fridrichova.i(at)cihelni.cz

asistent pedagoga

  Mgr. Šárka Kocurová

 kocurova.s(at)cihelni.cz

asistent pedagoga

  p.Veronika Vlková

 vlkova.v(at)cihelni.cz

asistent pedagoga

  

 

asistent pedagoga

  p.Petra Kolibačová

 kolibacova.p(at)cihelni.cz

vedoucí vychovatelka ŠD

  p.Eliška Poledníková

 polednikova.e(at)cihelni.cz

vychovatelka ŠD

  p.Zuzana Zatloukalová

 zatloukalova.z(at)cihelni.cz

vychovatelka ŠD

  p.Věra Bandorová

 bandorova.v(at)cihelni.cz

                                                           SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI
 ekonom školy    Ing. Iveta Michalcová  michalcova.i(at)cihelni.cz
 vedoucí školní jídelny    p. Jana Reitzová  reitzova.j(at)cihelni.cz
 školník    p.Daniel Mikušťák  mikustak.d(at)cihelni.cz