Ze školního řádu:

 Dodatek – webové stránky školy jsou plnohodnotným zdrojem aktuálních informací o průběhu a organizaci výchovně – vzdělávacího procesu naší základní školy. V případě nedostupnosti internetového připojení je zdrojem těchto informací sdělení v žákovské knížce nebo jiná forma sdělení.

Dnes  probíhá výuka podle rozvrhu.

 čtvrtek 23.1.  6.h F 8.A odpadá, 5.a 6. h v 7.AB - TV dívek

 v pátek 24.1. 5.h D7.A, 6.h VV 8.A, 5.h Př 6.B, 5.h INF 6.A (odpadá)

 

 

Vážení rodiče, pro vylepšování komunikace mezi školou a rodiči jsme od 18.9.2018 zavedli možnost sjednání konzultace s našimi pedagogickými zaměstnanci.

Konzultačním dnem je úterý, konzultační čas od 14.00 do 16.00 hodin.

Způsob sjednání schůzky bude prostřednictvím e-mailu (kontakty na jednotlivé učitele jsou umístěny na webové stránce školy), pokud si hledání chcete usnadnit, naše pracovní maily mají tvar (příjmení, tečka, počáteční písmeno křestního jména učitele, zavináč, cihelní, tečka, cz); tedy příklad:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Důležitá upozornění:

1. Úterý je také dnem, ve kterém máme pracovní porady…o něco níže budou uvedeny jejich termíny a v uvedených termínech porad není možné (nebo pouze v urgentních případech) realizovat osobní konzultaci pedagoga s vámi. Děkujeme za pochopení.

2. Pokud píšeme o urgentní potřebě konzultace, týká se to také možnosti osobní konzultace s učiteli nebo vedením organizace v průběhu probíhající výuky. Jsou jasně nastavené pracovní povinnosti a program našich pedagogů, všechny směřují k zajištění kvalitní výuky a bezpečného klimatu ve třídách, chodbách, v prostorách celé organizace. Je tedy vhodnější, pokud je to jen trochu možné, potřebu konzultace „nasmlouvat“ dopředu – telefonicky, e-mailem…ať se nám stává zcela výjimečně, že si vzájemně nebudeme moci vyhovět.

3. Konzultační hodiny speciálního pedagoga Mgr. Radima Štefka najdete na webové stránce, stejně tak kontakt na jeho osobu.

 Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy

Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vás informoval o dodatcích našeho Školního řádu, které mají účinnost od 21. 2.2018 a byly schváleny Školskou radou dne 31.1.2018 a Pedagogickou radou 20.2.2018.
1. Dodatek – užívání mobilů v areálu školy a při akcích pořádaných školou.
Mobilní telefony i ostatní spotřební elektroniku mají žáci během pobytu ve škole (včetně pobytu ve školní družině, areálu školy a na všech školních akcích vypnuty a uschovány).
Žák je může zapnout a použít ve výjimečných případech s vysloveným souhlasem vyučujícího.
2. Dodatek – webové stránky školy jsou plnohodnotným zdrojem aktuálních informací o průběhu a organizaci výchovně – vzdělávacího procesu naší základní školy. V případě nedostupnosti internetového připojení je zdrojem těchto informací sdělení v žákovské knížce nebo jiná forma sdělení.


Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy