Naše škola je opět zapojena do evropského projektu podporující zdravou výživu a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Cílem je vytvořit správné stravovací návyky a boj proti dětské obezitě.Je určen žákům 1. - 5. tříd a taktéž dětem z přípravné třídy.
Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy, ale i na doprovodné, vzdělávací a informační programy.

Plakát najdete zde:-) !

Mgr. Eva Bůchová