Z důvodu řádného ukončení hospodaření ke konci školního roku je možné obědy na poslední červnové dny
tj. 24. – 28. 6. 2019
odhlašovat nejpozději do pátku 21. 6. do 14ti hodin (e-strava, telefonicky, emailem nebo osobně).
Pozdější odhlášky již nebudou akceptovány. V případě náhlého onemocnění je možné pro tyto dny výjimečně odebírat stravu do přinesených jídlonosičů.

Děkuji za pochopení
Jana Reitzová - VŠJ