PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI

ředitel školy

  Mgr. Zdeněk Jelínek

 jelinek.z(at)cihelni.cz

zástupkyně ředitele

  Mgr. Marcela Kraslová

 kraslova.m(at)cihelni.cz

TU 1.A

  Mgr. Romana Moskalová

 moskalova.r(at)cihelni.cz

TU 1.B

  Mgr. Barbora Rzymanová

 rzymanova.b(at)cihelni.cz

TU 1.C

  Mgr. Gražyna Porošin

 porosin.g(at)cihelni.cz

TU 2.A

  Mgr. Kateřina Bernatíková

 bernatikova.k(at)cihelni.cz

TU 2.B

  Mgr. Viera Dobrovolná

 dobrovolna.v(at)cihelni.cz

TU 3.A

  Mgr. Eva Haklová

 haklova.e(at)cihelni.cz

TU 3.B

  Mgr. Naděžda Čížkovská

 cizkovska.n(at)cihelni.cz

TU 3.C

  Mgr. Markéta Blahutová

 blahutova.m(at)cihelni.cz

TU 4.A

  Mgr. Stanislava Sachová

 sachova.s(at)cihelni.cz

TU 4.B

  Bc. Elis Raptopulu

 raptopulu.e(at)cihelni.cz

TU 5.A

  Mgr. Lenka Trzaskaliková

 trzaskalikova.l(at)cihelni.cz

TU 5.B

  Ing. Erika Heckelová

 heckelova.e(at)cihelni.cz

TU 5.C

  Mgr. Martin Foltýn

 foltyn.m(at)cihelni.cz

TU 6.A

  Mgr. Veronika Danihlíková

 danihlikova.v(at)cihelni.cz

TU 6.B

  Mgr. Petr Sikora

 sikora.p(at)cihelni.cz

TU 7.A

  Mgr. Lukáš Prokeš

 prokes.l(at)cihelni.cz

TU 7.B

  Mgr. Miroslav Kantor

 kantor.m(at)cihelni.cz

TU 8.A

  Mgr. David Badura

 badura.d(at)cihelni.cz

TU 8.B

  Mgr. Jarmila Kučerová

 kucerova.j(at)cihelni.cz

TU 9.A

  Mgr. Ludmila Tvrdoňová

 tvrdonova.l(at)cihelni.cz

TU 9.B

  Mgr.Petra Bartošová

 bartosova.p(at)cihelni.cz

výchovný poradce

  Mgr. Iva Mrózková

 mrozkova.i(at)cihelni.cz

metodik prevence

  Mgr. Andrea Fránová

 franova.a(at)cihelni.cz

speciální pedagog

  Mgr. Radim Štefek

 stefek.r(at)cihelni.cz

učitel 2.st

  Mgr.Ilona Břečková

 breckova.i(at)cihelni.cz

učitel 2.st

  Ing. Miroslav Mitašik

 mitasik.m(at)cihelni.cz

učitel 2.st

  Mgr. Jana Girgošková

 girgoskova.j(at)cihelni.cz

 učitel 2.st   Mgr. Zdenka Schenková   schenkova.z(at)cihelni.cz

učitel 2.st

  Mgr. Nataša Dziadziová

 dziadziova.n(at)cihelni.cz

asistent pedagoga

  Mgr. Šárka Kocurová

 kocurova.s(at)cihelni.cz

asistent pedagoga

  Mgr. Jakub Snášel

 snasel.j(at)cihelni.cz

asistent pedagoga

  Bc. Ivona Fridrichová

 fridrichova.i(at)cihelni.cz

asistent pedagoga

  p.Petra Kolibačová

 kolibacova.p(at)cihelni.cz

vedoucí vychovatelka ŠD

  p.Eliška Poledníková

 polednikova.e(at)cihelni.cz

vychovatelka ŠD

  p.Zuzana Zatloukalová

 zatloukalova.z(at)cihelni.cz

vychovatelka ŠD

  p.Věra Bandorová

 bandorova.v(at)cihelni.cz

                                                           SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI
 ekonom školy    Ing. Iveta Michalcová  michalcova.i(at)cihelni.cz
 vedoucí školní jídelny    p. Jana Reitzová  reitzova.j(at)cihelni.cz
 školník    p.Daniel Mikušťák  mikustak.d(at)cihelni.cz