V úterý posledního červnového týdne jsme se vydali na výlet. Od rána svítilo sluníčko, takže vyhlídka příjemného dne byla velmi nadějná.

Autobus nás zavezl do Komorní Lhotky, odkud jsme se vydali na horu Godulu. Trasa vedoucí převážně lesním úsekem byla pohodová a nenáročná. Dětem se nejvíce líbily přestávky

na svačinu. U hotelu Ondráš jsme se mohli občerstvit, nechyběly hry a dovádění na louce.

Na zpáteční cestě jsme uvítali osvěžení ve stínu košatých lesních stromů a pak hurá domů. Krásný, vydařený den. Však se podívej:) !

Vaši prvňáci