4.10. 2014
Žáci 4.B třídy se zúčastnili preventivního programu, kde si pod vedením zkušené paní lektorky z Občanského sdružení AVE zahráli různé hry zaměřené na vztahy v třídním kolektivu, vzájemné poznávání, spolupráci a přátelství. Programu se zúčastnila i třídní paní učitelka Mgr. Barbora Rzymanová. Akce se dětem velmi líbila a přispěla k utužení kolektivu třídy.