Od posledního zápisu se ŠP sešel třikrát, účast byla vždy velmi dobrá. Projednávané okruhy: karneval I.stupně, členství ve školním parlamentu (nutno znovu objasnit smysl a požadavky na členy), zvonění, jídelna (tácky, příbory), DEN ZEMĚ.
Některé projednávané body nemá smysl vypisovat, neboť se opakují stále dokola a už několikrát jsme si vyjasnili, že úpravy (např. tříd, šaten, budovy celkově...) jsou závislé na financích, čili stále stejná písnička. Víme (my dospělí), že některé věci vás (naše žáky) štvou, mrzí, (nás taky), nebo že nepostupují tak rychle, jak bychom si představovali, to všechno víme, nesouhlasíme s tím, ale – řečeno jazykem klasika a českého génia Járy Cimrmana – to je to jediné, co se proti tomu dá dělat....... 
Neztrácejme však, přátelé, hlavu, tady je třeba obrnit se trpělivostí a věřte, že výsledky se dostaví. Pracuji na této škole již mnoho let a za tu dobu se opravdu hodně změnilo, nebudu to rozebírat podrobněji, však všechno můžete posoudit sami, případně vaši starší spolužáci, kteří už studují na středních školách, nebo vaši rodiče....
Poslední (zatím) schůzka se konala 23.3., účast velmi dobrá, šesťáci omluveni – užívali si v Praze na soutěži, my ostatní jsme řešili tyto body:
• Členství v KARVINSKÉ RADĚ MLÁDEŽE – bude potřeba na příští školní rok vytipovat nástupce, parlamenťáci dostali za úkol promyslet, (hlavně budoucí osmáci, ale nikde není řečeno, že by do rady nemohli i žáci mladší)
• Bufet – jak to s ním bude, skočil-neskončil, bude pokračovat – zatím je jisté jen to, že momentálně nefunguje – zjistím u vedení školy co nejdříve, na příští schůzce budete mít informace (možná dříve)
• Opět hudebna, opět židličky, opět návrh na očíslování a vyrobení seznamů – opět navrhnu na poradě učitelů
• Rekonstrukce tříd – o tom, že nejsou zatím všechny třídy vybaveny novým nábytkem a zařízením, o tom píšu výše, také víme, proč to zatím není, ale neztrácejte....viz opravdu výše, zatím je třeba k tomu přistupovat tak, že to, co máme, bychom si neměli záměrně ničit – a k tomu nejsou třeba peníze, stačí jen slušné zacházení s majetkem školy – omlouvám se za tento výchovný tón, ale je to potřeba pořád připomínat
• Zvonění – varianty, různé melodie – chápu naprosto, že člověka omrzí poslouchat stále dokola to samé, prokonzultuji s panem školníkem a s vedením školy, dám vědět, co by se s tím případně dalo podniknout
• Další schůzka je plánována na konec května,příp.začátek června, termín bude ještě upřesněn a rozhodně to nebude schůzka poslední, tu plánuji na konec června
TERMÍN DALŠÍ SCHŮZKY BUDE UVEDEN NA NAŠÍ NÁSTĚNCE V DRUHÉM PATŘE.
Do té doby se mějte fajn, nezapomeňte sbírat podněty a nápady a užívejte si jarní pohodu:)
Iva Mrózková