Účast byla velmi slušná, skoro všechny třídy měly oba zástupce, jen v těchto třídách si musejí dořešit členství: 8.B, 9.A a 7.A. Jedná se o to, že do žákovského parlamentu by měla každá třída zvolit člověka, který bude chodit na schůzky dobrovolně a rád, protože mu záleží na tom, aby se v naší škole žilo pokud možno co nejlépe. Není to totiž jednoduché. Zdá se vám, že není problém najít v každé třídě dva takové lidi? No vidíte, někdy to problém je.......Když navíc uvážíte, že by to měl být člověk, který se nenechá „umlčet“ nebo „ukřičet“ ostatními, když chce třídě něco důležitého sdělit......Zkrátka, zapracujte na tom, ať se na dalším zasedání sejdeme kompletní
Program (stručně, více se dozvíte od svých „parlamenťáků“, jako vždycky....:-)
• Info z MĚSTSKÉ RADY MLÁDEŽE – Rozka, jedná se ale o akce, které proběhnou až v létě, proto je nyní zde neuvádím, informováni budete včas
• Nové zvonění – reakce ve třídách: málo nahlas, malá hlasitost – ale shodli jsme se na tom, že někdy za to, že zvonění není dobře slyšet, nemůže slabá hlasitost písně, ale hlučnost třídy.........proč někteří tak řvete?????:-(
• Informace zprostředkované od rodičů – zde jsme se jednoznačně shodli, že pokud má kdokoli (např. rodič apod.) jakýkoli problém nebo nedořešenou záležitost s kýmkoli ze školy, měl by nejprve oslovit dotyčnou osobu, které se to týká, a tzv. si vše vyříkat (= vyřešit) přímo s ní. Na parlamentu určitě podobné individuální věci řešit nebudeme (navíc, když tam tyto osoby ani nejsou přítomny)
• Židličky v hudebně – nově natřené, jak dlouho to vydrželo? Víte sami....a víte i to, kdo je tak bezohledný k práci druhých (konkrétně pana školníka) .... každopádně tady byste měli zafungovat vy jako spolužáci a dát určitým nevychovancům jasně najevo, že ničit majetek, který má sloužit všem, je ubohost......Není jednoduché z naší strany (tj. vyučujících) vymyslet nějaký systém, vzhledem k tomu, že v této místnosti neprobíhá jen výuka, ale hudebna slouží i jako místo, kde žáci čekají na odpolední vyučování......je to zkrátka složitější, než se zdá.......ale pracujeme na tom
• Šatnáři – opět dokola, není snadné být šatnářem, je s tím dost práce, ale šatnář rozhodně není sluha, který uklízí ostatním boty nebo rovná přezůvky, vychovejte si každého ve třídě, aby byl tak laskav a své boty (přezůvky) si uložil na místo sám
To by bylo v krátkosti všechno, příští pořádající třídou bude 7.A, měli bychom se sejít v lednu.
Přeji všem krásné Vánoce, na shledanou v roce 2017:)!
I.M.