Duben 2024

Zveřejněno: 7. května 2024

Tento měsíc jsme přivítali krásné jarní počasí, které si děti užívaly především pohybovými aktivitami na školní zahradě, v parku při procházce za zvířátky a na různých sportovních hřištích. Kromě toho každý týden navštěvujeme tělocvičnu na ZŠ, kde mají děti možnost pohybového vyžití ve větším prostoru, s využitím různých tělovýchovných pomůcek, náčiní a nářadí. Každé pondělí pokračuje plavecký výcvik pro předškolní děti, kde se učí základy plavání a hlavně se nebát vody. 

Předškoláci se pilně připravovali k zápisu do ZŠ, kde úspěšně předvedli své rozumové schopnosti a znalosti získané v MŠ.

Pro nově příchozí děti proběhlo 2. adaptační odpoledne, kde se rodiče seznámili s personálem, prostory MŠ a dostali potřebné informace k nástupu dítěte do MŠ. Děti si s radostí užívaly spoustu hraček ve velkém prostoru.

Tento měsíc byl především zaměřen na přírodu, kdy jsme si povídali o hmyzu, zvířátkách a jejich mláďátkách, uskutečnili jsme vycházku za zvířátky do parku. V knihovně v Karviné 6 i 7 proběhly k tomuto tématu různé besedy, kde se děti dozvěděly spoustu zajímavých věcí. Na náměstí ve Fryštátě proběhla akce Den země, při které se děti učily o šetrném chování k přírodě, třídit odpad do barevných popelnic a plnily eko úkoly.

Nejmladší děti se v rámci pohybových aktivit vydaly za poznáním balónkového-mořského světa, ze kterého byly nadšeny

V MŠ nás navštívil žonglér Milan s kouzelnickým vystoupením, který předvedl dětem úžasné kousky a triky. Do některých kouzel zapojil nejen děti, ale i paní učitelky, což děti velmi pobavilo. Děti sledovaly program se zaujetím a nadšením.

Tento měsíc zakončil čarodějnický den v MŠ, na který se děti velice těšily a připravily (masky, oblečení, líčení). S radostí plnily spoustu zajímavých úkolů, vyráběly čarodějnický klobouk, lektvar, tančily a dováděly. Na závěr nechyběla ani sladká odměna.