Stravné 2

Zveřejněno: 16. dubna 2020

Cena stravného dětí činí od 01.09.2019

dle vyhlášky č.463/2011, ze dne 23. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb.,
o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb. v platném znění.

polodenní děti 24,- Kč
(přesnídávka 6,- Kč, oběd 15,- Kč, pitný režim 3,- Kč)

celodenní děti 30,- Kč
(přesnídávka 6,- Kč, oběd 15,- Kč, pitný režim 3,- Kč, svačina 6,- Kč)

7leté děti (polodenní)* 26,- Kč
(přesnídávka 7,- Kč, oběd 16,- Kč, pitný režim 3,- Kč)

7leté děti (celodenní)* 33,- Kč
(přesnídávka 7,- Kč, oběd 16,- Kč, pitný režim 3,- Kč, svačina 7,- Kč)

*týká se těch dětí, které v daném školním roce dovrší 7 let

S dotazy ohledně stravného se prosím obracejte na vedoucí školní jídelny
- paní Pavlínu Novákovou – telefonicky na telefonním čísle 558 271 971 (mobil 602 253 587)
nebo osobně dle domluvy.