Květen u nás

Zveřejněno: 3. června 2024

A jak to bylo v květnu? 

 Květen byl u nás ve školce plný spousty zajímavých aktivit. Proběhly každoroční besídky pro maminky ve všech třídách, kde se děti naučily spoustu krásných básní i písní. Rovněž jako každý rok se děti připravovaly na bezpečné prázdniny v areálu městského koupaliště na akci "Prázdniny bez úrazu", kde jim záchranné složky připomínaly pravidla bezpečnosti na silnicích, v prostředí bazénů, dětských hřišť apod. Předškoláci (i někteří středňáci) odjeli na pět dní do školky v přírodě na Horskou chatu Kozubová, kde dokonce byli i indiáni a děti si to moc užily. Děti také byly na výletě na zámku Kunín, kde si prohlédly krásné historické interiéry a dozvěděly se mnoho nového o životě na zámku. Kromě toho si povídaly o dopravě, učily se o různých dopravních prostředcích a bezpečnosti na silnici.  

N.Koch