Veverky u prvňáčků

Zveřejněno: 10. března 2020

Naše mateřinka doplňuje výchovu rodičů a společně připravuje děti na dobrý vstup do další vzdělávací etapy. Nejlepší formou poznání je prožitek. A prožít si roli "školáka" měly možnost všichni předškoláci. Vyzkoušely si sednout si do lavic, plnit úkoly u tabule, pracovat s p. uč. z velké školy a jako bonus se setkaly se svými kamarády, které znají z naší mateřinky. Děti si prožily příjemné chvíle, zažily své první školní úspěch a poznaly. že se školy a zápisu do ní nemusí bát.

D. Krakowczyková

Navštivte fotogalerii!