BŘEZEN V NAŠÍ ŠKOLCE

Zveřejněno: 15. dubna 2024

Měsíc březen byl symbolem příchodu jara a oslavou Velikonoc.Děti zhlédly ukázku pletení pomlázky,zdobily kraslice,vyráběly přáníčka,naučily se koledy.
V naší MŠ proběhla soutěž ,,Ozdob mě "- děti nosily z domova velikonoční výrobky a následně byly oceněny sladkou odměnou a bublifukem.
Děti ze třídy Ježků a Koťátek navštěvují pravidelně  SOLNOU JESKYNI v Dětmarovicích,ve školce jednou týdně probíhá ANGLIČTINA HRAVĚ,na  ZŠ Cihelní HEJBÁČEK,ZPÍVÁNKY a všechny děti chodí protahovat svá tělíčka do velké tělocvičny.Předškoláci se účastní kurzu plavání na krytém bazénu v Karviné Hranicích.
BRUSLENÍ proběhlo v odpoledních hodinách i s rodiči a p.učitelkami na zimním stadióně .Všichni si to moc užili.
Zelený den proběhl na všech třídách, děti a paní učitelky se proměnily na zelené žabky, tvořily, cvičily a zpívaly.
Letos jsme si užili KARNEVAL s HOPSALÍNEM v JUVENTUSU .Děti měly krásné kostýmy,tančily,soutěžily.Účast byla veliká,pochvalu si zaslouží rodiče,kteří přispěli sponzorským darem - výbornými zákusky.Akce se nám vydařila.
Na školní zahradě proběhla v odpoledních hodinách další akce s rodiči ,,VELIKONOČNÍ PÁTRAČKA "- děti plnily vědomostní i pohybové úkoly,vyráběly si velikonoční zápich - ovečku,sadily semínka a za splnění úkolů dostaly sladkou odměnu.
Adaptační dopoledne - nové děti měly možnost na třídě Koťátek seznámit se s novým prostředím.Už se moc těšíme na nové kamarády.
Koťátka využila krásné počasí a byla se podívat na Velikonoční jarmark na náměstí,kde si prohlédla osla,kozu a ovci s mláďatky.
Navštívili jsme knihovnu v Mědk v Karviné na téma Velikonoce - paní knihovnice nás seznámila s tradicemi a zvyky Velikonoc.
Sovičky si v knihovně Centrum povídaly o knize Zajíček rád čte.Rozvíjely si předčtenářskou gramotnost.
Děti a rodiče byly pozváni na Velikonoční jarmark v ZŠ Cihelní,kde měli možnost tvořit,sportovat s házenkáři HCB Karviná a zakoupit si velikonoční výrobky,kterými přispěly i všechny učitelky naší MŠ.