Zápis do Mateřské školy Cihláček pro školní rok 2021/2022

Zveřejněno: 13. dubna 2021

Vážení rodiče,
přes všechna opatření vyplývající ze současných opatření bude probíhat zápis do naší mateřské školy v době od 2. do 16. 5. 2021 dle současně platné legislativy.

Jak bude probíhat zápis na MŠ Cihlička? Můžete si vybrat jednu ze dvou variant.

1. Individuální zápisová konzultace
= osobní setkání v MŠ s jedním zákonným zástupcem bez dítěte a vedoucí učitelkou za dodržení všech hygienických opatření (dezinfekce, respirátor, rouška, rozestupy). S sebou - rodný list dítěte, občanský průkaz a potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte = podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zápis bude probíhat v těchto dnech: 3. 5. , 7. 5., 10. 5. a 14. 5. 2021 vždy v době od 10,30 do 16,00 hod.. Na jiné termíny je potřeba se objednat na tomto telefonním čísle: 607 846 037, případně si termín domluvit elektronicky na krakowczykova.d@cihelni.cz (stačí napsat ZÁPIS, Vaše jméno a telefon, budeme Vás kontaktovat).

2. Distanční forma zápisu
= zápis na dálku, do MŠ osobně nepřijdete.
Zápis na dálku bude probíhat od 2. 5. do 16. 5. 2021 - podrobný postup kroků viz níže – vyberete si jeden ze 4 možností.

 

1. Žádost vyplníte elektronicky, elektronicky také podepíšete, připojíte naskenovaný rodný list dítěte, potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte = podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci /tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) a kopii občanského průkazu jednoho ze zákonných zástupců dítěte a vše zašlete v libovolném formátu (pdf, jpg...) na adresu: krakowczykova.d@cihelni.cz (přijetí žádosti Vám potvrdíme).

2. Žádost si vytisknete, vyplníte a podepíšete ručně, naskenujete, připojíte naskenovaný rodný list dítěte, potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte = podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) a kopii občanského průkazu jednoho ze zákonných zástupců dítěte a vše zašlete elektronicky na krakowczykova.d@cihelni.cz (přijetí žádosti Vám potvrdíme).

3. Žádost si vytisknete, vyplníte a podepíšete ručně a spolu s kopií rodného listu, potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte = podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) a kopii občanského průkazu jednoho ze zákonných zástupců dítěte vložíte do obálky, nadepíšete ji ZÁPIS, zalepíte a vhodíte do schránky umístěné na plotu u vchodu do naší mateřské školy.

4. Nemáte-li tiskárnu nebo v případě obtíží s elektronickou komunikací – nezoufejte, i na to pamatujeme. Počínaje datem 3. 5. do 14. 5. 2021 si můžete vždy od pondělí do pátku v době od 6,00 do 15,30 převzít vytištěnou žádost, pomůžeme Vám nakopírovat rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. Žádost si odnesete, v klidu domova ji vyplníte a poté s dalšími doklady viz. výše a odevzdáte osobně zaměstnanci MŠ nebo je vhodíte do schránky umístěné na plotu u vchodu do naší mateřské školy.

Případné dotazy posílejte na krakowczykova.d@cihelni.cz nebo na telefonu 607 084 503.
Vysvětlíme všechny nejasnosti, žádnou otázku nevnímáme jako zbytečnou, vstřícnost považujeme za samozřejmost.
Přejeme Vám i dětem hlavně zdraví a věříme, že Vás v září přivítáme v naší mateřince za lepších epidemiologických podmínek.
Sledujte webové stránky i facebook mateřské školy Cihláček, najdete tam všechny informace!