V tomto školním roce probíhal pravidelně každý čtvrtek Čtenářský kroužek, který navštěvovali žáci prvního stupně.

V kroužku se měly děti naučit pravidlům práce s knihou.
S vybranými tituly je vyučující seznámili, děti s knihami pracovaly, četly je, povídaly si o hlavních postavách, snažily se domýšlet závěr knih, zhlédly filmové zpracování - Bella a Sebastian, u Lichožroutů si dokonce sami vytvořily vlastní ponožkové lichožrouty, jako detektivové a luštitelé šifer si připadaly u knihy A+B -Tajná dvojka. Žákům šestého ročníků pomohly s přípravou na soutěž Souboj čtenářů, kdy jim šesťáci odprezentovali soutěžní tituly a členové kroužku je pak "bomabardovali" všetečnými otázkami ke zmíněným knihám.

Literární kroužek došel k cíli, pilným žákům byly předány pamětní listy a drobné dárečky.

Věříme, že se dětem náplň kroužku líbila, a my se už nyní těšíme na nový školní rok a pokračování Čtenářského kroužku.

 Petra Bartošová a Nataša Dziadziová