Projekty

V PROJEKTECH se snažíme získat pro školu další finanční prostředky pro zlepšení výuky a aktivit spojených se vzděláváním.