Kontakty

Dekorační prvek
Mgr. Zdeněk Jelínek
Mgr. Zdeněk Jelínek
Ředitel školy
jelinek.z@cihelni.cz
Dekorační prvek
Mgr. Marcela Adamcová
Mgr. Marcela Adamcová
Zástupkyně ředitele školy
adamcova.m@cihelni.cz
Dekorační prvek
Mgr. Lenka Trzaskaliková
Mgr. Lenka Trzaskaliková
Zástupkyně ředitele školy
trzaskalikova.l@cihelni.cz
Dekorační prvek
Bc. Gabriela Tyrlíková
Bc. Gabriela Tyrlíková
zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání
tyrlikova.g@cihelni.cz
Dekorační prvek
Ing. Iveta Michalcová
Ing. Iveta Michalcová
zástupce ŘŠ pro ekonomiku
michalcova.i@cihelni.cz
Dekorační prvek
Bc. Dagmar Krakowczyková
Bc. Dagmar Krakowczyková
zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání
krakowczykova.d@cihelni.cz

Učitelé

Mgr. Nikola Gumolková
TU 4.A
gumolkova.n@cihelni.cz
Mgr. Veronika Danihlíková
TU 7.B
danihlikova.v@cihelni.cz
Mgr. Ilona Břečková
TU 7.A
breckova.i@cihelni.cz
Mgr. Petra Skupieňová
učitel 2.stupně
skupienova.p@cihelni.cz
Mgr. Ludmila Tvrdoňová
TU 6.B
tvrdonova.l@cihelni.cz
Mgr. Kateřina Bernatíková
TU 1.A
bernatikova.k@cihelni.cz
Mgr. Kristýna Kopřivová
TU 2.B
koprivova.k@cihelni.cz
Mgr. Viera Dobrovolná
TU 5.B
dobrovolna.v@cihelni.cz
Mgr. Renáta Lupieńská
učitel 2.stupně
lupienska.r@cihelni.cz
Mgr. Šárka Kocurová
TU 6.C
kocurova.s@cihelni.cz
Mgr. Magdaléna Hančarová
TU 4.B
hancarova.m@cihelni.cz
Mgr. Jan Orság
učitel 1. a 2.stupně
orsag.j@cihelni.cz
Ing. Erika Heckelová
TU 9.A
heckelova.e@cihelni.cz
Mgr. Naděžda Čížkovská
TU 5.A
cizkovska.n@cihelni.cz
Mgr. Lucie Celbrová
TU 6.A
celbrova.l@cihelni.cz
Mgr. Barbora Rzymanová
TU 1.B
rzymanova.b@cihelni.cz
Mgr. Martin Foltýn
TU 2.A
foltyn.m@cihelni.cz
Mgr. Jana Hönigová
učitel 2.stupně
honigova.j@cihelni.cz
Mgr. Andrea Fránová
metodik prevence
franova.a@cihelni.cz
Mgr. Hana Dumbrovská
TU 8.A
dumbrovska.h@cihelni.cz
Mgr. David Badura
TU 9.B
badura.d@cihelni.cz
Ing. Zuzana Blatoňová
TU 8.B
blatonova.z@cihelni.cz
Mgr. Markéta Blahutová
TU 3.B
blahutova.m@cihelni.cz
Mgr. Iva Mrózková
výchovný a kariérový poradce
mrozkova.i@cihelni.cz
Mgr. Viktorie Mrázová
TU 3.A
mrazova.v@cihelni.cz
Mgr. Rudolf Stařičný
učitel 2.stupně
staricny.r@cihelni.cz
Bc. Elisabeth Kantorová
TU 4.C
kantorova.e@cihelni.cz
Mgr. Lukáš Prokeš
TU 8.C
prokes.l@cihelni.cz

Správní zaměstnanci školy

p. Radka Brodová
referentka pro administrativu
brodova.r@cihelni.cz
p. Vlastimila Korzonková
korzonkova.v@cihelni.cz
p. Helena Ponikelská
ponikelska.h@cihelni.cz
p. Veronika Chovanečková
chovaneckova.v@cihelni.cz
p. Drahomíra Hudeczková
hudeczkova.d@cihelni.cz
p. Daniel Mikušťák
školník
mikustak.d@cihelni.cz
p. Matěj Venglář
správce sítě
venglar.m@cihelni.cz
p. Zdena Zmijková
zmijkova.z@cihelni.cz

Školní poradenské pracoviště

PhDr. Mgr. Radka Mohylová
sociální pedagog a psycholog
mohylova.r@cihelni.cz
Mgr. Andrea Fránová
metodik prevence
franova.a@cihelni.cz
Mgr. Iva Mrózková
výchovný a kariérový poradce
mrozkova.i@cihelni.cz
Mgr. Radim Štefek
speciální pedagog
stefek.r@cihelni.cz
Mgr. Marcela Pánková
speciální pedagog
pankova.m@cihelni.cz

Pedagogičtí asistenti

p. Zuzana Pomahačová
pomahacova.z@cihelni.cz
p. Gabriela Klímová
klimova.g@cihelni.cz
p. Denisa Bielecká
bielecka.d@cihelni.cz
p. Petra Schneiderová
schneiderova.p@cihelni.cz
p. Anna Platova
asistentka pro UK žáky
platova.a@cihelni.cz
p. Daria Deineha
asistentka pro UK žáky
deineha.d@cihelni.cz
p. Petra Kolibačová
kolibacova.p@cihelni.cz
p. Adéla Strachová
strachova.a@cihelni.cz
p. Michaela Homolová
homolova.m@cihelni.cz
p. Lenka Štromajerová
stromajerova.l@cihelni.cz

Vychovatelky školní družiny

p. Věra Bandorová
bandorova.v@cihelni.cz
p. Zuzana Zatloukalová
zatloukalova.z@cihelni.cz
p. Eliška Poledníková
vedoucí vychovatelka
polednikova.e@cihelni.cz

Školní kuchyně

p. Lucie Hamplová
hamplova.l@cihelni.cz
p. Martin Sydor
sydor.m@cihelni.cz
p. Květa Starcová
starcova.k@cihelni.cz
p. Jana Weberová
vedoucí ŠJ
weberova.j@cihelni.cz