Školní družina

Září ve školní družině

Září ve školní družině

Přivítali jsme mezi sebou nové spolužáky, povídali jsme si o našich zážitcích z prázdnin, připomněli jsme si, jak se k sobě chovají kamarádi. Ale hlavně jsme si užívali krásné
ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ROK 2023/24

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ROK 2023/24

Vychází z ŠVP ŠD a tematického plánu ŠD, plánu společných akcí ŠD ZÁŘÍ - Přivítání nových kamarádů - Poučení o bezpečnosti - Poučení o kamarádském chování - Keramika – seznám
Informace o ŠD

Informace o ŠD

Provoz ŠD 6. 00 – 7. 45 11. 45 – 16. 30, pátek do 16 15 Vyzvedávání dětí ze ŠD je možné od 12 00 do 14 00, pak až od 15 00, vyzvednout dítě z družiny může pouze zákonný zástup
Proměny ve školní družině

Proměny ve školní družině

Nelíbí se vám jednobarevné zdi? V družince už nejsou! Krásné malby se špatně popisují, to musíte vidět! Velké poděkování patří paní vychovatelkám Bandorové, Zatloukalové a 
Říjen v družince

Říjen v družince

Při tvoření v říjnu jsme se inspirovali podzimní přírodou, seznámili jsme se s keramikou, v ŠD začal pracovat kroužek keramiky a aerobiku, navštívili jsme filmové představení
Družinka v září

Družinka v září

Po krásných prázdninách jsme se opět sešli v naší družince. Přivítali jsme mezi sebou nové spolužáky. Počasí nám dopřálo hrát si hodně venku. Také jsme se pilně pustili do vyr