Historie školy

Milí návštěvníci, ráda bych se Vám představila. Mé jméno je Základní škola Cihelní a ráda Vás poznávám. 

Narodila jsem se v roce 1960 a až do roku 1969 jsem sloužila žákům se slovenským vyučovacím jazykem. V sedmdesátých a osmdesátých letech jsem prošla řadou úprav. Byly ke mně přistavěny odborné učebny a kuchyně, pro sport mí žáci využívali nedaleké škvárové hřiště. V devadesátých letech jsem dostala ještě modernější podobu. V roce 1993 jsem se rozrostla o přístavbu, do které byla umístěna školní družina a jídelna, zároveň tak byla k mé hlavní budově připojena doposud samostatně stojící kuchyně. V roce 2005 se na místě staré školní zahrady objevilo nové atletické hřiště s umělou trávou a postupně se modernizovaly i jednotlivé učebny a další zázemí školy. 

Od roku 1960 do současnosti seděli v mé ředitelně tito pánové a dámy Josef Šimíček (1960–1971), Marie Šarmírová (1971–1979) Emílie Dostálová (1979–1989) Jaromír Spáčil (1989–2012) Zdeněk Jelínek (2012 – současnost). 

Do naší rodiny patří i dvě mateřské školy. Mateřská škola Cihlička na ulici Dvořákova a Mateřská škola Cihláček na ulici Cihelní. Budu ráda, když se součástí mé historie stanete i Vy.