Proběhla hned na začátku školního roku – 6.září. Sešli se všichni, působili odpočatě, usmívali se……ono to přejde…..:):):)

Přivítali jsme mezi sebou nové členy – žáky 6. ročníku, věříme, že se zapojí do práce a budou aktivními členy.

Hlavním bodem programu bylo domluvení pravidel a způsobu komunikace ŠP, zkrátka jak bude parlament letos fungovat.

Objevily se už první připomínky a náměty:

  1. Zvonění – stále platí, že pokud někdo chce oživit hudební nabídku, stačí napsat na lístek jméno interpreta a název skladby a odevzdat Anetce Mikušťákové do 7.B
  2. Šatny – v jaké fázi se nachází projekt na rekonstrukci šaten – zjistí přímo u pana ředitele deváťačky Natka a Rozka
  3. Drobná připomínka k WC – projednám s panem školníkem osobně (Iva Mrózková jméno mé:))

Pořádající třídou dalšího zasedání je 8.A – děkuji za iniciativu Báře a Lucce  a těším se:))

Na nástěnce školního parlamentu ve 2.patře i zde na webových stránkách si můžete zjistit, kdo bude letos pracovat ve školním parlamentu – dostala jsem souhlas se zveřejněním jejich jmenJ

Jakékoli podněty, připomínky a nápady směřujte zejména k parlamenťákům své třídy:))

I.M.