Vážení rodiče předškoláků,
Zveme Vás i Vaše dítě k zápisu do 1.třídy!


Zápis do 1.třídy proběhne ve středu 3.4. a ve čtvrtek 4.4. vždy od 10.00 do 17.00.

Kdo musí přijít k zápisu?
K zápisu se dostaví :
a)děti narozené od 1.9. 2012 do 31.8. 2013 ( k 31.8.2019 je jim 6 let)
b) děti, které měly v loňském školním roce odloženou povinnou školní docházku


Co budete potřebovat s sebou?
Občanský průkaz a rodný list dítěte.

Odklad povinné školní docházky
Chcete-li svému dítěti odložit povinnou školní docházku o rok , předkládáte řediteli školy v době zápisu žádost o odklad povinné školní docházky.
K žádosti je potřeba doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře – pediatra nebo klinického psychologa.
(Tato žádost bude vyplněna se zákonným zástupcem ve škole v době zápisu. Dítě, pro které žádáte odklad, nemusí být přítomno).