Děti z 2. tříd po návratu do školy pilně pracují , … ale taky si i hrají :)
Co už všechno umíme ?
V českém jazyce jsme se seznámili s významy slov a vytvořili jsme krásné barevné květy. V matematice počítáme do 100 – sčítáme a odčítáme desítky. Zábavnou formou – hrou na agenty – jsme se dopočítali k výsledkům a děti musely vyluštit šifru : „Kde se skrývá lump Corona?“ Toho jsme potom zavřeli do vězení. V prvouce jsme si zopakovali téma Rodina a v tvořivých činnostech pak děti vymodelovaly zajímavé dorty k rodinným oslavám :)

Navštivte fotogalerii!

K. Bernatíková a V. Dobrovolná

O podzimních prázdninách jsme se my, děti z 1. C vydaly na procházku do přírody a inspirovaly jsme se krásnými podzimními barvami k výtvarnému a kreativnímu tvoření. Podívejte se na naše úžasné výtvory! :)
děti z 1. C a E. Kantorová

Těsně před uzavřením školy proběhla soutěž ve sběru kaštanů. Letos jsme sebrali více jak  500 kg a kaštany si dnes (9.11.) odvezli zástupci myslivců. Chceme poděkovat všem dětem i rodičům, kteří ani letos na zvířátka nezapomněli:)).

Nejlepší sběrače vyhlásíme hned po otevření školy.

Velké poděkování patří také třídě 5.C a paní učitelce Blahutové za organizaci soutěže.

M. Kraslová :)

Vážení rodiče, součástí "kovidového rozvrhu" jsou také videohodiny. Je nám jasné, že u malých žáků je možná realizace pouze s Vaší velkou pomocí. Za tuto pomoc velmi děkujeme.

V dalším odkazu najdete rozvrhy jednotlivých tříd 1.stupně i s nastavenými videohodinami. Chápejte toto značení, prosím, jako orientační záležitost. Na každou videohodinu dostáváte pozvánku a učitel upravuje týdenní plán podle potřeb své třídy.

Rozvrhy najdete zde.

Věříme, že se situace brzy vylepší a s nejmenšími se potkáme zase brzy ve škole.

Zůstaňte zdraví!

M. Kraslová :)

Podkategorie