1.ročník - Svatý Martin, knihovna a sloník Dumbo

Zveřejněno: 20. listopadu 2023

V pátek 10.11. nás výukou provázel sv. Martin se svým příběhem. Na pracovních listech děti plnily úkoly spojené s tímto příběhem. Při výrobě svatomartinské husy jsme společně trénovali vázání mašličky – tuhle dovednost musíme ještě dopilovat 😊.
V minulém týdnu jsme již po druhé navštívili knihovnu v MDK. Téma „Taneční pohádky“ se dětem líbilo. Pohybu není nikdy dost, a tak mohl každý předvést své taneční umění. Pohádkový kvíz děti zvládly velmi dobře 😊.
Ve středu za námi přišla naše školní paní psycholožka s programem sloník Dumbo, Se sloníkem se děti učí vzájemné toleranci a respektování jiného názoru. Těšíme se na další návštěvu 😊.

Navštivte fotogalerii! 

K. Bernatíková