1.třídy – začínáme …:)

Zveřejněno: 4. září 2019

Naši noví malí „Cihelňáci“ se už „zabydlují“ !

Prvňáčci se pomaloučku seznamují s organizací dne. Zdokonalují se v umění nachystat si věci na lavici, a potom je zas správně schovat do aktovky, vykládají, malují, společně s paní učitelkami zpívají,  v jejich žákovských knížkách se objevují první razítka.  … A taky se doptávají na svačinkovou přestávku.

Přejeme jim hoooodně radostných a šťastných dní !!!

Mgr. K. Bernatíková

Navštivte fotogalerii!