25.10. - VOLNÝ DEN PRO ŽÁKY

Zveřejněno: 22. října 2019

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Cihelní, Karviná, příspěvkové organizace vyhlašuje na 25.října 2019 v souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Volný den pro žáky.
Zdůvodnění: Ve zmiňovaném termínu bude na škole probíhat instalace akustického obložení a opětovné napuštění a odvzdušnění otopného systému. Z technických, provozních a bezpečnostních důvodů vyhlašuji na tento den ředitelské volno.( 25.10.2019 nebude v provozu ŠD ani ŠJ.)