6.A a DEN ZEMĚ

Zveřejněno: 20. dubna 2023

K celosvětovému svátku ekologie – Dne Země, který se slaví každoročně 22. dubna připravilo město Karviná pestrý program na Masarykově náměstí ve Fryštátě.

Dne 20.4. se žáci 6.A zúčastnili zábavných a vzdělávacích programů o ochraně životního prostředí od různých organizací, např. firmy Asekol (která organizuje zpětný odběr elektrozařízení) a Ecokom (provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů). Nechyběla ani Mládežnická rada Karviné, která se snaží zlepšovat podmínky pro život mladých lidí v Karviné a program VŠB - TU Smokeman. Více ve fotogalerii.

Mgr. Ilona Břečková