Anglický jazyk ve 4.C

Zveřejněno: 1. listopadu 2019

Den s datem 31.10. je známý jako HALLOWEEN. Jedná se především o svátek, který se slaví v Americe. Kde jinde, než právě v hodině anglického jazyka, věnovat tomuto svátku pozornost. Ve třídě 4.C měli žáci možnost seznámit se s novými slovíčky, která byla zaměřena právě k danému tématu. Není nic účinnějšího, než si překlad slovíček najít sám a to v anglicko-českém slovníku, se kterým žáci nadšeně pracovali. Tuto pracovní skupinu musím velice pochválit. Koukněte se na ně.
Foltýn Martin