ATLAS školství

Zveřejněno: 25. ledna 2024

INFO PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH ZÁK. ZÁSTUPCE - NOVÉ ROZŠÍŘENÍ PORTÁLU www.atlasskolstvi.cz - NEPŘEHLÉDNĚTE!

  Portál www.atlasskolstvi.cz je nově rozšířen o STATISTICKÉ INFORMACE K OBORŮM STŘEDNÍCH ŠKOL, na které se mohou hlásit žáci 9. ročníků:

Jaká byla šance na přijetí v minulých letech?

Jak úspěšní byli uchazeči u jednotných přijímacích zkoušek?

Jak úspěšní byli maturanti u didaktických testů?

Na ukázku, jak jsou data zobrazována, nahlédněte zde.

K jednotlivým položkám portál poskytuje vysvětlivky.

Informace jsou zpřístupněny pod obory konkrétních škol, a to na základě uplatnění kreditů.

Kredity lze na portále zakoupit v následujících variantách:

10 kreditů  = 250 Kč

20 kreditů = 400 Kč

50 kreditů = 800 Kč

NOVĚ LZE TAKÉ (BEZPLATNĚ) VYUŽÍT SLUŽBU

Porovnat – pro porovnání oborů mezi sebou,

Můj výběr – pro uložení škol/oborů, které jsou pro uživatele zajímavé.