Čarodějnické učení 4.C

Zveřejněno: 3. května 2024

Poslední den v dubnu je vždy ve znamení čarodějnic a proto bylo také naše učení kouzelné. Žáci 4.C si zahráli na čarodějnice a čaroděje, v českém jazyce opakovali probírané učivo s tematickými úkoly a spolupracovali i ve dvojicích. Trénovali matematiku s čarodějnickou běhačkou a v hudební výchově se naučili písničku o strašidle. Celý den jsme si všichni velmi užili!

E. Kantorová, TU 4.C