Co teď a co potom?

Zveřejněno: 18. ledna 2024

V úterý proběhla na naší škole beseda na téma "Co teď a co potom" . Beseda byla zaměřena na životní podmínky lidí v důchodovém věku. Během intensivní diskuze měli také žáci příležitost se seznámit s prací lékařů, zdravotního personálu a sociálních pracovníků, kteří se zaměřují na domácí péči. Měli možnost si vyzkoušet fonendoskop, gerontooblek ( simulátor stáří a handicapu), pulzní oximetr ( na měření kyslíku v krvi) a speciálně upravené brýle na simulaci zrakové vady a nebo sluchátka přes která opravdu nešlo nic slyšet.

Cílem bylo podnítit děti k otázkám ohledně stáří , koloběhu života , zdraví a nemoci .

Navštivte fotogalerii!   Fotogalerii 5.B najdete zde!

M. Blahutová