DOBROVOLNÉ Dotazníkové šetření - pro rodiče žáků 4. a 8. ročníku

Zveřejněno: 2. června 2022

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli
dovoluji si Vás jménem Nejvyššího kontrolního úřadu požádat o spolupráci při realizaci
dotazníkového šetření, které je součástí probíhající kontrolní akce č. 22/02 „Peněžní
prostředky státu a Evropské unie určené na podporu digitálního vzdělávání“. Tato kontrolní
akce je prováděna v souladu se zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, a je
zaměřena na podporu digitálního vzdělávání. Účelem dotazníkového šetření je získat
informace o pohledu ředitelů, učitelů a rodičů žáků na oblast digitálního vzdělávání na
základních školách.
Žádám Vás tímto o vyplnění dotazníku a distribuci odkazů na dotazník, v co nejkratším čase,
mezi:
• všechny učitele Vaší školy;
• rodiče žáků 4. a 8. ročníků.


Datum pro vyplnění dotazníků je stanoveno do 3. 6. 2022 včetně.
K výše uvedenému dále uvádím, že se nejedná o kontrolu Vaší školy a zapojení do
dotazníkového šetření je zcela dobrovolné.
Odpovědi na položené dotazy budou zpracovány souhrnně v anonymizované podobě. Se
získanými odpověďmi budou dále pracovat pouze vybraní zaměstnanci NKÚ a odpovědi
nebudou spojovány s konkrétní školou nebo respondentem.
Vyplnění tohoto dotazníku zabere přibližně 10 minut. Dotazník lze v průběhu zpracování uložit
a dopracovat později.
S přátelským pozdravem
Ing. Adolf Beznoska
Člen Úřadu

ODKAZ NA DOTAZNÍK