DŮLEŽITÉ INFORMACE - ORGANIZACE VÝUKY V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Zveřejněno: 20. března 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
nečekaně a razantně se nám změnily podmínky výuky. Zkusme v této neobvyklé situaci získat co nejvíce.
Maximálně využijeme možnosti moderních technologií, nejen EduPage, která zůstává základní platformou pro předávání informací.
S dětmi na 1. stupni budeme komunikovat přes týdenní plány na webu školy (požadavky, podklady pro samostatnou práci tam budou stále vkládány). Na druhém stupni využijeme zmiňovanou EduPage a doporučil bych Google aplikaci “Učebna“.
Učitelé budou postupně zadávat učivo, které žáci zvládnou sami doma a po návratu do školy na něj budeme moci společně navázat.
Pokud bude třeba zaslat vypracovaný úkol zpět vyučujícímu vyučujícímu, použijte scanování nebo hotový úkol jednoduše „vyfotíte“ mobilem a soubor (fotku či pdf.) pošlete e-mailem vyučujícímu.
Pro všechny žáky a učitele platí následující:
Všichni vyučující budou každý pracovní den od 9.00 do 11.00 on – line, aby mohli odpovídat na případné dotazy žáků, nebo je se žáky konzultovat. Počítáme tedy s tím, že každý pracovní den budou žáci na svých úkolech pracovat.
Škola je otevřená denně od 8.30 do 11.30. Pro ty, kteří nemají možnost pracovat na počítači, budou po předchozí domluvě s vyučujícím v úterý a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30, připraveny na sekretariátě školy vytištěné materiály pro práci doma. Omlouváme se, ale vzhledem ke vzniklé situaci, respektujte opatření, že jen ve výjimečných případech bude pozváni dovnitř školy (samozřejmě se zakrytím úst a nosu), ve většině případu s Vámi budeme komunikovat před dveřmi nebo mezi dveřmi).
Jak se dostat na EduPage stránky školy. www.cihelni.edupage.org
1. Zaslat na email sikora.p@cihelni.cz požadavek ve tvaru: příjmení a jméno zákonného zástupce, příjmení a jméno žáka.
2. Přístup zákonným zástupcům vygeneruje a zašle na uvedenou adresu systém EduPage.
3. Přístup žákům může zaslat správce systému na uvedenou emailovou adresu.
Jak na přihlášení žáků 2. stupně?
Po žácích 2. stupně potřebujeme, aby se na svých mobilních zařízeních či PC přihlásili do školního mailu a nainstalovali si následující aplikace:
U žáků, kteří se nepřihlásí či nebudou na svém účtu aktivní, budeme kontaktovat zákonné zástupce a zjišťovat, co dětem v práci brání.
V případě nejasností neváhejte ve všední dny v čase od 9:00 do 11:00 kontaktovat své třídní učitele.
Během této mimořádné situace se mohou žáci naučit plánovat si práci, nést za svou práci odpovědnost, plnit zadané úkoly, hledat vlastní způsoby řešení, pracovat v cloudovém prostředí… Všechno jsou to smysluplné dovednosti uplatnitelné v běžném životě.
Předem děkujeme za spolupráci a podporu při samostudiu žáků.