EKOAKTIVITY na Cihelní

Zveřejněno: 6. listopadu 2023

Ekoden na Cihelní
1.11. probíhal na Cihelní Ekoden s cyklem besed na téma Recyklace hrou z projektu Recyklohraní. Navštívily nás lektorky z Prahy, které měly připraveny pestré aktivity. Děti si připomněly, jaké jsou možnosti třídění v jejich okolí a dozvěděly se více o cirkulárních principech recyklace. Menší žáci si vyzkoušeli třídění každodenního odpadu z domácností. Děti také zkusily rozebrat počítač, maketu pračky a baterie, aby si uvědomily, že mnoho surovin jde opětovně využít a recyklace se zpětnými odběry má smysl.

 

Sběr baterií

Dnes jsme zakončili školní sběr baterií na naší škole. Děti během října donesly velké množství baterií, které společnost Ekobat odveze ke zpětnému využití surovin. Z 20-ti kg baterií lze opětovně využít 16 kg surovin.
Žáci si za svou píli převzali diplomy, deskové hry a mls. Nejaktivnější třídou byla 4.C, kde baterie donesla více než polovina žáků.
Mezi nejlepší sběrače patří sestry Ferkovy, které přinesly více než půl igelitky baterií.
Dále sourozenci Sekaninovi, kteří dohromady nasbírali 661 baterií a Tobias Procházka, který přinesl 289 baterií.


Poděkování patří také žákům z biologického praktika v sedmém ročníku, kteří pomáhali sběr organizovat.
Baterie sbírejte dále, třeba do ekocheeseboxů, v příštím roce bude probíhat další kolo sběru.
Děkujeme, že pomáháte chránit přírodu.

I. Břečková