Exkurze u karvinských hasičů

Zveřejněno: 17. prosince 2019

Žáci 8.ročníků navštívili hasiče tentokrát ne v rámci prevence, ale z důvodu prohloubení učiva chemie o nebezpečných látkách, o hoření a hasebních prostředích. Dozvěděli se více o plynech jako je čpavek a chlor, o rizicích s nimi spojených, zopakovali si tzv. ohňový trojúhelník,prohlédli si protichemické obleky, různé druhy přístrojů, speciálního nářadí, seznámili se s procesem dekontaminace.
Hasičům za exkurzi mnohokrát děkujeme.

Navštivte fotogalerii!

O.Jánská