Informace k ukončení školního roku 2019/2020 a vyhlášení volných dnů

Zveřejněno: 15. června 2020

Vážení rodiče,

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji na dny 29.6. a 30.6. 2020 volné dny pro žáky.
Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel ZŠ a MŠ Cihelní


Zdůvodnění:
Volné dny pro žáky ve dnech 29.6. a 30.6.2020 vyhlašuje ředitel školy z provozních a organizačních důvodů. Volné dny se budou týkat školní výuky, provozu školní družiny i poskytování školního stravování.

 

Vysvědčení se bude předávat žákům podle rozpisu v pátek 26.6.2020. Pro vysvědčení smí podle aktuálních pokynů MŠMT přijít celá třída. Žáci musí před vstupem do školy odevzdat čestné prohlášení: . Ve společných prostorách se pohybují v roušce.

Nepředaná vysvědčení bude možné vyzvednout v dalším týdnu ( 29.6.-3.7. od 8.00 do 14.00) na sekretariátu školy.

Podrobnější informace získáte od třídního učitele.

Název přílohy Typ
čestné prohlášení pdf stáhnout