Informace o ŠD

Zveřejněno: 2. září 2022

Provoz ŠD 6. 00 – 7. 45 11. 45 – 16. 30, pátek do 16 15
Vyzvedávání dětí ze ŠD je možné od 12 00 do 14 00, pak až od 15 00, vyzvednout dítě z družiny může pouze zákonný zástupce nebo osoby uvedené na zápisním lístku. Pokud má dítě odejít ze ŠD jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, musí mít písemnou omluvenku s datem a podpisem zákonného zástupce.


Poplatky ŠD – poplatky v letošním školním roce budou placeny na účet školy převodem z účtu nebo složenkou, každé dítě obdrží do 9. září číslo účtu školy a variabilní symbol, ten bude nutno uvést při platbě. Poplatek za ŠD v letošním školním roce činí 125 kč měsíčně a 50 kč za výtvarný materiál jednou ročně. Poplatky se budou hradit ve dvou splátkách – 1. splátka září – prosinec + výtvarný materiál = 550 kč , splatnost do konce září, 2. splátka leden – červen 750 kč, splatnost do konce ledna


Potřeby do ŠD – přezůvky si nosí děti ze školy, převlečení na zahradu – děti mají svůj úložný prostor, igelitovou tašku na boty, aby je mohly dát do skříňky, prosíme vše označit. Toaletní papír – 1 balení, tj. 4 roličky.
Kontakt s vychovatelkami – každé dítě bude mít deníček ŠD, tam je možno psát vzkazy pro vychovatelky, v zadní části deníčku jsou předtištěné omluvenky, aby si je mohly vychovatelky vystřihnout, telefonické hovory jsou možné v době 6 00 – 6 30, 11 40 – 12 15, 15 45 – 16 15,


Dokumenty ŠD – vnitřní řád ŠD, režim ŠD, informace ŠD jsou k dispozici na stránkách školy, výtah z vnitřního řádu ŠD je uveden na zadní straně družinového deníčku.