Informace pro rodiče - změny v ukončení vyučování

Zveřejněno: 10. září 2019

Ze školního řádu:

 Dodatek – webové stránky školy jsou plnohodnotným zdrojem aktuálních informací o průběhu a organizaci výchovně – vzdělávacího procesu naší základní školy. V případě nedostupnosti internetového připojení je zdrojem těchto informací sdělení v žákovské knížce nebo jiná forma sdělení.

Dnes probíhá výuka podle rozvrhu:

Ve čtvrtek 5.3.2020 končí výuka pro dívky 7.AB po 4.hodině, v 9.B po 5.hodině.

V pátek 6.3. končí výuka v 6.C po 4.hodině.