Informatika nově

Zveřejněno: 19. října 2023

Kódování pomocí obrázků:

Mnoho programovacích platforem a výukových nástrojů umožňuje dětem učit se kódování pomocí obrázků. Tímto způsobem se děti učí základy programování, a to bez nutnosti psát složité kódy. Toto je skvělý způsob, jak rozvíjet logické myšlení a dovednosti v informatice. Dále se děti učí, jak používat grafické programy k vytváření kreslených postav a objektů. " Namaluj zajíčka " to byl první úkol , který rozvíjí jejich kreativitu, ale také jim umožňuje získat dovednosti v práci s počítačovým softwarem.

Navštivte fotogalerii!

M. Blahutová