Jaro u druháků

Zveřejněno: 16. dubna 2022

Dne 12. 4. 2022 se ve druhých ročnících konal projektový den na téma: „Jaro a Velikonoce“. Akce zaměřená na netradiční formu vyučování prostřednictvím skupinových prací se nesla v duchu vítání jara, velikonočních tradic a zvyklostí. Motivy jara a Velikonoc se objevovaly v zábavné matematice, křížovkách, přesmyčkách s využitím znalostí z českého jazyka i prvouky. Při plnění úkolů jsme si mohli vzájemně pomáhat, což bylo super.

Celé dopoledne jsme si užili. Všem přejeme hezké Velikonoce!

Navštivte fotogalerii!

žáci 2. ročníků