Jídelna opět v provozu!

Zveřejněno: 16. března 2021

Od zítřejšího dne (16.3.2021) naše škola opět poskytuje stravování pro žáky, kteří jsou na distanční výuce.
Pokud o stravování máte zájem, kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Janu Weberovou na telefonním čísle: 702 167 150.
Obědy budou vydávány pouze do jídlonosičů a to v době od 11,30 do 11,50 hodin.
Všichni žáci při vstupu do školní jídelny musí dodržovat zvýšená hygienická opatření - mít respirátor, využít dezinfekce u vstupu do jídelny a udržovat stanovené rozestupy.
Děkujeme za pochopení a přejeme pěkný zbytek dne;)!