Na návštěvě u druháků

Zveřejněno: 6. prosince 2020

Děti z 2. tříd po návratu do školy pilně pracují , … ale taky si i hrají :)
Co už všechno umíme ?
V českém jazyce jsme se seznámili s významy slov a vytvořili jsme krásné barevné květy. V matematice počítáme do 100 – sčítáme a odčítáme desítky. Zábavnou formou – hrou na agenty – jsme se dopočítali k výsledkům a děti musely vyluštit šifru : „Kde se skrývá lump Corona?“ Toho jsme potom zavřeli do vězení. V prvouce jsme si zopakovali téma Rodina a v tvořivých činnostech pak děti vymodelovaly zajímavé dorty k rodinným oslavám :)

Navštivte fotogalerii!

K. Bernatíková a V. Dobrovolná