Naši deváťáci na SŠTAS Karviná

Zveřejněno: 8. listopadu 2022

V říjnu skupinka deváťáků, kteří uvažují o volbě učebního oboru, to znamená chtějí se vyučit řemeslu, navštívila Střední školu techniky a služeb v Karviné a její tradiční akci "Brána řemeslům otevřená".
Během dopoledne jsme měli možnost projít celou školou a seznámit se s odbornými učebnami a dílnami. Navštívili jsme nejprve sladkou pracovnu oboru cukrář a dále postupně učebny elektrikářů, instalatérů, truhlářů, odbornou učebnu oboru optik, prodavač a zámečník. Obor kuchař- číšník nás pohostil ve společenském sále chutnými lívanečky a míchanými nápoji - pochopitelně nealkoholickými. Automechaniky jsme navštívili v autodílně, kde se zájemci mohli projet na speciálně upraveném jízdním kole.Studijní obor požární technik měl své stanoviště na školním hřišti, na kterém nás čekala instruktáž o poskytování první pomoci a názorná ukázka činnosti hasičů včetně seznámení s pracovní výstrojí.Pro zájemce o střelbu na cíl byly nachystány vzduchovky, samozřejmě vše pod odborným dohledem a za dodržení přísných bezpečnostních opatření.V tělocvičně si zájemci vyzkoušeli jízdu se závodními modely automobilů a nechyběly ani ukázky cvičení na hrazdě - znalci vědí, že workout má na SŠTaS tradici a skvělé zázemí.


Ve všech učebnách nám vyučující poskytli důležité informace o oborech, měli jsme možnost si vyzkoušet práci s materiálem a nářadím a také se zapojit do soutěží, které byly pro nás připraveny.
Příjemným zpestřením bylo i setkání s některými bývalými žáky naší ZŠ, kteří si vybrali SŠTaS a jsou tam spokojeni - přejeme jim, ať jsou úspěšní i nadále! .
Brány řemesel se účastním se žáky 9. ročníků již několik let, každý rok ji žáci hodnotí jako užitečnou a přínosnou. Někteří se díky letošní návštěvě na SŠTaS dokonce už pevně rozhodli, kam budou podávat přihlášku.
Na fotografiích můžete vidět naše žáky v akci - byli šikovní a zapojovali se do aktivit a soutěží, jak nejlépe uměli. Také bych chtěla ocenit jejich vzorné chování v průběhu celého poměrně náročného dopoledne.
Těší mě, že i letošní návštěva na SŠTaS se vydařila a splnila svůj účel.
Iva Mrózková