Nejčastější dotazy k zápisu

Zveřejněno: 18. března 2024

Naše dítě mělo odklad, co vše si máme k zápisu vzít?

Rozhodnutí o odkladu z předchozího roku

Rodný list dítěte

Občanský průkaz zákonného zástupce

 

Naše dítě ještě nebude mít k 31.8. 2024 šest let, ale chtěli bychom, aby nastoupilo letos do 1. třídy, co je k tomu potřeba?

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince roku 2024 je:

  • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června roku 2025 je:

  • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení 
  • doporučující vyjádření odborného lékaře

 

Naše dítě ještě není připravené na školu, chceme žádat o odklad školní docházky?

Dostavíte se k zápisu dítě zapsat a zároveň podáte žádost o odklad. Kromě rodného listu dítěte a Vašeho občanského průkazu budete potřebovat:

  • doporučení školského poradenského zařízení
  • doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa                                                                                                                                                                                        

Tyto dva dokumenty je možno dodat v den zápisu nebo do termínu domluveného při zápisu, nejpozději však do 31.8. 2024.