Novinky ze ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

Zveřejněno: 19. září 2019

Parlament začal úspěšně fungovat, pro letošní školní rok chystáme nějaké změny, budeme vás o nich informovat průběžně.
Prioritou i nadále zůstává řešení problémů spojených se školním životem, vždy informujte své parlamenťáky, aby mohli předkládat podněty k projednání.
Nově budeme chystat soutěžní úkoly pro celé třídy, bude vždy vyhlášen jeden měsíční úkol a záleží na každé třídě, jak se s ním vypořádá a jestli se do soutěže zapojí. Pro začátek jsme zvolili úkol literární – zní takto: SLOŽIT CO NEJORIGINÁLNĚJŠÍ BÁSEŇ O NAŠÍ ŠKOLE.:-))) Básnické pokusy a výtvory odevzdávejte svým parlamenťákům, předpokládám, že už vás ve třídách informovali.
Nově budeme také pořádat také soutěžní odpoledne pro jednotlivce, vždy bude určeno, kolik zástupců z každé třídy se může zúčastnit a vždy bude naznačeno, o jakou soutěž se bude jednat, ale skutečně pouze naznačeno a někdy zadání nebudou znát ani členové parlamentu, aby se nikdo nemohl připravovat neférovým způsobem.
Na odpolední aktivity bude nutný souhlas rodičů, pokud se přihlásíte, je třeba mít vše doma schváleno a potvrzeno – lístky s údaji pro rodiče vám budou zajišťovat členové parlamentu po dohodě se mnou.
Takže shrnutí:
Parlament nám funguje, život ve škole sleduje……(že bych se přihlásila do první soutěže? :) To byl vtip, básnická soutěž je pro žáky:)
Nezapomeňte sledovat nástěnku na 2.patře, vždy tam budou všechny potřebné informace. Případně se vyptávejte svých parlamenťáků.
Pěkný konec září přeje Mgr. Iva Mrózková