Pevnost poznání

Zveřejněno: 7. října 2021

První letošní exkurzí jsme se vrátili o jedno století v čase zpět, kdy John Dewey byl v tehdejší době myšlenkovým otcem „učení prožitkem“. Pevnost poznání v Olomouci je k takovéto výuce ideálně připravena, když s sebou přivezete zvídavé žáky. Žáci si vyzkoušeli spoustu exponátů v praxi, ověřili si některé vědomosti na exponátech, které ve škole nemáme. Odvážnější si poprvé vyzkoušeli i gravitační trenažér, který používají astronauti při svém výcviku. V pevnosti jsme strávili úžasné tři hodiny zábavy a legrace. Po příjemném stráveném dopoledni, jsme potřebovali doplnit energii a vrátit se do reálného světa s finančním prostředím a k tomu nám ideálně posloužilo nákupní centrum Šantovka. Z Šantovky jsme zamířili na krásné Olomoucké náměstí a prohlédli si opravenou radnici s orlojem. Vystoupali jsme na Svatomořickou vež, která se pyšní výškou 46 m. Všichni tuto výšku úspěšně zdolali a měli tak krásný výhled nejen na Olomouc, ale i do přilehlého okolí. Cestou na vlakové nádraží jsme ještě obdivovali Katedrálu sv. Václava, kterou v roce 1995 také navštívil Jan Pavel II. Poslední naše zastávka byla jízda výtahem do 18. patra výškové budovy u hl. n. Olomouc, kde se nám naskytl jiný pohled na dopravní uzel v Olomouci z výšky šedesáti metrů.
Exkurze se nám vyvedla a tak můžeme plánovat a těšit se na další.

Mgr. Petr Sikora