Plavání 2.tříd

Zveřejněno: 15. ledna 2023

První pololetí chodily děti druhých tříd v rámci tělesné výchovy na plavecký výcvik. Navštěvovaly plavecký bazén Deja v Karviné. Cestu jsme absolvovali autobusem, který nás zavezl tam i zpět. Děti byly rozdělené do tří družstev podle svých dovedností ve vodě. Všichni udělali pokrok dle svých možností a na závěrečné lekci obdrželi „Mokré vysvědčení“.

V příštím školním roce čeká děti pokračování  :)!!

Navštivte fotogalerii!

K. Bernatíková