Prevence rizikových forem chování na Cihelní - besedy

Zveřejněno: 31. října 2023

Minulý týden k nám zavítal příslušník Policie České republiky pan Miroslav Kolátek, aby se žáky 9. ročníku prodiskutoval téma Trestní odpovědnost. Beseda byla velmi povedená.
Dnes nás pro změnu navštívili policisté pan Stanislav Greň se svou kolegyní z Městské policie v Karviné, kteří se podívali k našim prvňáčkům, aby si s nimi popovídali na téma Bezpečně doma a na silnici.
Během tohoto školního roku k nám příslušníci obou policejních orgánů budou docházet pravidelně, aby besedovali i s ostatními dětmi ze všech ročníků. Témata budou rozličná, od bezpečnosti, přes návykové látky, až k šikaně a kyberšikaně.
Také se budeme těšit na lektory ze společnosti Renarkon z Ostravy, kteří k nám zavítají s tématy jako je šikana a kyberšikana, návykové látky, sexualita a také vztahy a spolupráce v třídním kolektivu. První z návštěv budou mít žáci sedmých a devátých tříd už tento čtvrtek 2.11.2023.

A. Fránová