Přírodovědný jarmark na Slezskoostravském hradě

Zveřejněno: 27. června 2024

Na hradě se uskutečnil již tradiční program zaměřený na chemii a další přírodní vědy, který navštívili žáci 8. a 9. ročníku. Žáci měli příležitost seznámit se s přírodními vědami v historickém prostředí hradu. Program zahrnoval interaktivní workshopy, kde si žáci mohli vyzkoušet různé chemické, matematické, fyzikální a matematické pokusy a rébusy. Lektoři se snažili propojit teorii s praxí a ukázat, jak nejen chemie ovlivňuje náš každodenní život. Součástí programu byla i soutěž, kde mohli žáci vyhrát zajímavé ceny za své znalosti a dovednosti. Akce měla za cíl vzbudit zájem o přírodní vědy a motivovat žáky k dalšímu studiu přírodních věd. Program sklidil velký úspěch. Na stránkách www.chemienahrade.cz je k vidění záznam proběhlých ročníků.

Mgr. I. Břečková