Projekt AD TECH

Zveřejněno: 27. listopadu 2019

Projekt s názvem AD TECH je zaměřen na podporu technického vzdělávání na základních školách v Karviné a na SŠ techniky a služeb Karviná v partnerské spolupráci se slovenským městem Prievidza. Konkrétně se jedná o pořízení laboratoře pro 3D tisky přizpůsobenou potřebám základního vzdělávání, přičemž všechny školy získají skener a software / program pro tvorbu 3D výrobků. Centrální tiskárny by pak byly umístěny na jednom vybraném místě s obsluhou, kde si školy budou moci následně své výtvory vyzvedávat. V souvislosti s touto technologií bude vytvořen společný česko - slovenský vzdělávací program, proškolení vybraní učitelé na školách k práci s 3D tisky, realizovány technické soutěže mezi žáky, umožněny výměny žáků se Slovenskem za účelem sdílení zkušeností apod. Projekt je plánován na období 2 let se začátkem 1. 1. 2019. Veškeré náklady nese město Karviná, tj. vč. materiálu.